Europig - dobre zdrowie zwierząt gwarancją opłacalnej produkcji

Ochrona danych osobowych

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Europig Rafał Moczkowski z siedzibą w Bleszyn 6, 97-306 Grabica, NIP 771-269-08-78, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem lub adresem mailowym: biuro@europig.pl
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda która może być w każdym momencie wycofana w dowolnej formie
  • odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania moich danych na podstawie przepisów prawa oraz agencje reklamowe,
  • dane osobowe mogę być przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizacji usług będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,
  • mają Państwo prawo domagać się od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym czy umownym ani warunkiem zawarcia umowy ale jest niezbędne w celu wystawienia faktur VAT oraz dostawy towaru
  • mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • administrator nie podejmuje wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji w tym w oparciu o profilowanie